puntkomma

strategieontwikkeling | bestuurscommunicatie | positionering | mediastrategie | woordvoering | reputatiemanagement | issuemanagement | interimmanagement

strategieontwikkeling
bestuurscommunicatie
positionering
mediastrategie
woordvoering
reputatiemanagement
issuemanagement
interimmanagement

favicon

Fons Elbersen

Over Fons

Organisaties beter laten functioneren. Dat is de rode draad in de carrière van Fons Elbersen. Hij vervulde functies op directioneel en topmanagement niveau bij overheid, hoger onderwijs en VG-zorgsector. Als bestuurder was hij actief in de dagbladjournalistiek.

Ruime ervaring

Fons staat besturen en directies bij in het ontwikkelen van strategieën, veranderplannen en creatieve concepten, altijd in een proces van co-creatie. Hij is een ervaren bestuursadviseur en vertrouwenspersoon op het niveau van Raden en Colleges van Bestuur in complexe organisaties met een stevige schaalgrootte. En als een (vernieuwde) organisatiestrategie vraagt om het (her)inrichten van (communicatie)afdelingen, kan Fons – puttend uit zijn ruime ervaring – ook hier het verschil maken.

favicon

Diensten

Strategische advisering en positioneringsvraagstukken

Fons ontwikkelt strategieën en concepten waarin communicatie een belangrijke component is. Daarmee begeleidt hij bestuurders, afdelingen en organisaties in het definiëren en uitdragen van hun profiel. Daarnaast helpt hij bij de realisatie van strategie en concept.

Bestuursadviseur

Op plekken waar politiek en bestuur elkaar raken, voelt Fons zich bijzonder thuis. Complexe issues terugbrengen tot de essentie is zijn grote kracht. Bestuurders doen graag een beroep op hem als sparringpartner en vertrouwenspersoon. Fons is integer, strategisch, analytisch en betrouwbaar.

Inrichten en herinrichten van (communicatie)afdelingen

Fons heeft veel ervaring in het bouwen en veranderen van grote organisatieonderdelen.
Hij legt een stevig fundament dat gebaseerd is op een heldere strategie, een efficiënte organisatiestructuur en goed ingerichte werkprocessen. Dit doet hij zowel op interimbasis als projectmatig.

Fons maakt deel uit van New Point of View, een collectief van ervaren consultants.
Afhankelijk van het vraagstuk kunnen deze partners betrokken worden bij de advisering.

logo

strategieontwikkeling | bestuurscommunicatie | positionering | mediastrategie | woordvoering | reputatiemanagement | issuemanagement | interimmanagement

CONTACT
Scroll naar top